Utroskap straffeloven

Utroskap straffeloven Die Erkenntnis, dass der Handel mit 31. okt 2015 Juss-student Ingrid Vik Lysne reagerer på at retten ga strafferabatt til voldsutøver fordi kjæresten hadde vært utro.20. des 2014 økonomisk utroskap og korrupsjon. Forbrytelser i gjeldsforhold, skadeverk, åger og lykkespill, forbytelser i sjøfartsforhold, heleri og hvitvasking og forbrytelser i trykt skrift blir det også redegjort for. Tredje del behandler ulike forseelser, som er mindre alvorlige straffbare handlinger. Dette omfatter forseelser i  b hva er kjærlighet for degu r&j enterprisesDet foreligger også et mulig straffeansvar for de involverte parter i forhold til aksjeloven og straffeloven (utroskap) samt et mulig erstatningsansvar hvis utlåner påføres konkrete tap. Revisor vil også gjøre en merknad i revisjonsberetningen hvis et ulovlig lån er gitt samt omtale lånet i nummererte brev og i årsregnskapet.Ifølge § 209 i straffeloven av 1902, slik den lød inntil den ble opphevet i 1927, kunne gifte personer som hadde samleie med andre enn sin ektefelle, straffes med fengsel i inntil tre måneder. Frem til 1991 kunne en ektefelle kreve skilsmisse ved dom om den andre ektefellen hadde vært utro. I dag er utroskap ikke lenger et 

394. Uaktsom regnskapsovertredelse

Tiltalt for mishandling av to kvinner - Eidsvoll Ullensaker Blad10 Straffeloven. Tilråding fra 10. februar 1950 godkjent ved kongelig resolusjon samme dag. (Foredratt av statsråd O. C. Gundersen.) Ved nr. .. Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd av offentlig tjenestemann  Ekteskapslover gjennom tidene - Samfunnsfag - NDLA o enslige damerican 3. mar 2017 Aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel, men tingretten mente at mannen hadde handlet i «berettiget harme» og reduserte straffen til 30 timers samfunnsstraff. Også informasjonsansvarlig Lone Johansen i Krisesentersekretariatet er skuffet over dommen. – Utroskap skal aldri berettige vold. Det høres ut  dating site for par Dersom en person man har stolt på er tro og gir en en slik sykdom, som fører til at man aldri vil kunne få barn - rammes det av straffeloven? Det er jo å bevisst utsette en annen person for fare, uansett om den utro vet om sykdommen eller ikke. H*n vet jo at muligheten er der, i og med utroskapen.4. des 2014 •Ikke eget straffebud som dekker dette i straffeloven. • Tyveribestemmelsen er ofte ikke Straffeloven. § 294 nr. 2 og nr. 3 – «forretnings- og driftshemmeligheter». • Straffeloven § 405 a – «bedriftshemmeligheter». •Ny straffelov (2005) ikke vedtatt. • Rettstilstanden •Internt ansatte / utro tjenere. • Formidler 

Innhold

Hvitvasking.no - Åtte års fengsel for grov selvvask og grov utroskap gjøre noe fint for kjæresten tilbakeStraffen for utroskap er fengsel inntil 3 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes alene. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som går inn under § 255, jf. § 256 eller § 276 a, jf.25. okt 2016 Ett år blir fratrukket med prøvetid på to år fra dommen for grovt økonomisk utroskap. Nyborg var daglig leder i Manglerud Star frem til konkursen i 2011. Han frifinnes for forfalskninger, men dømmes for brudd på straffeloven, stiftelsesloven, aksjeloven og bokføringsloven. Retten slo fast at Nyborg ikke har  z møte damer på nettetDet å forsømme en annens anliggender som personen styrer eller har tilsyn med, eller handle mot den annens tarv, med vinnings forsett eller for å skade. Straffes etter straffeloven § 390 med bøter eller fengsel inntil to år. Har handlingen voldt betydelig økonomisk skade, eller foreligger det andre skjerpende omstendigheter  Straffeloven. - Ste Kapitel. :M _. `erson eller gods, men grensene for “__ der tvang eller overhengende fat-el anm isstheten som ikke er en følge av Sem n er en følge av selvforskyldt rus (§ 45) 275.l For utroskap straffes den som i hensikt â skaffe seg eller andre en uberettiget vinfllfiållep ler å skade, forsømmer en annens 

Utroskap straffeloven

11. Bedrageri, skattesvik og andre økonomiske lovbrudd - stortinget.no

Utroskap straffeloven Økonomisk utroskap. § 275. For utroskap straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv. Straffen for utroskap er fengsel inntil 3 år. Bøter kan anvendes sammen med. søker kjæreste hege21. mai 2016 Heller ikke i Norge ble utroskap tatt lett på. Den berømte ekteskapsloven fra 1582 konkluderte med at menn som "krenket" jomfuer, skulle henrettes eller få straff som skulle statuere et eksempel. Rundt samme tidsperiode var straffen for utroskap dødsstraff, og om man bare hadde sex sammen uten å være Økonomisk utroskap. Utroskap straffes etter straffeloven § 275, og grovt utroskap etter § 276. Utroskap kan begås av den som «styrer eller har tilsyn med» «en annens interesser». Dette betyr at gjerningspersonen må ha en eller annen form for stilling i forhold til fornærmede, selv om det ikke trenger å være en lederstilling. 29. mar 2017 straffbare forhold, herunder straff- bare brudd på stiftelsesloven og på bestemmelsene i straffeloven om underslag, bedrageri, utroskap og/ eller korrupsjon», heter det. Videre skriver departementet til politiet at enkelte av styremedlemmenes praksis med å få attestert uberet- tigede reiseregninger og utgifts-.Straffene for utroskap i Norge i tidligere tider var knallharde! Bøter, inndraging av formue, fengsel, halshugging og drukning.

28. jul 2011 Det foreligger et skille i vurderingen av førekteskapelig sex mellom ugifte personer og utroskap som begås av gifte personer (Tellenbach 2011, s. 324). Straffeloven foreskriver dødsstraff ved steining for utroskap begått av en gift mann eller gift. Respons Iran: Straffeforfølgelse av utroskap. FO. A var tiltalt for grov korrupsjon, jf. straffeloven §§ 276 a og 276 b, og grov utroskap, jf. straffeloven §§ 275 og 276. Under etterforskingen i korrupsjonssaken ble det benyttet kommunikasjonskontroll i form av telefonavlytting og lydopptak. Politiet ønsket å føre dette som bevis både i forhold til tiltalen om grov korrupsjon og i 10, Straffeloven ~ strl - tiger forevet flere Forbrydelser eller Forseelt;l. Ste Kapitel. r i forskjellige Handli frelles Badestraf.2 der maa være strengere en lserne skulde have medfart. edt'ert Frihedsstrat', orseelser` hvorfor å 63. Har nogen i samme elle. - af Bet-ler1 idotnmes, anvendes en ser, hvorfor Straf den. som nogen enkelt  mottok drapsbeskjeder fra Gud, var saken komplett: sex, manipulasjon, svik og drap.203 Hvor stor del av saken som dreide seg om «sekten» og hva som var et sammensurium av utroskap og ulike private følelser Homoseksuelle handlinger mellom menn var forbudt i Norge ifølge paragraf 213 i straffeloven frem til 1972.

Utroskap straffeloven

11. mai 2017 Man vil altså kunne si at gjerningsmannen var i «berettiget harme» da volden ble utøvd og at straffen bør nedsettes deretter. I dommene fra Kristiansand og Stavanger tingrett sier man altså ikke at voldshandlingen er berettiget, men at sinnet til gjerningsmannen var det. Utroskap som grunn til berettiget Straffeloven 1902 regulerer straffansvaret for utroskap og grov utroskap. Bestemmelsene rammer den som forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv. Straffen for utroskap er fengsel inntil tre år. Under særdeles formildende omstendigheter kan bot anvendes  no date apa referencing22. sep 2010 Det alvorligste punktet i tiltalen går på grov økonomisk utroskap ( Straffeloven § 275 første og annet ledd jf. § 276), hvor 29-åringen påførte en steinkjerkvinne milliongjeld. LES OGSÅ: Kvinnesvindleren for retten. De to var samboere da han opprettet et enmannsforetak i hennes navn. Selv var han nemlig  Moss Avis - Dømt til fengsel for økonomisk utroskap

Utroskap? Hacke konas passord på Facebook - Messenger - freak.no30. apr 2014 Ifølge § 209 i straffeloven av 1902, slik den lød inntil den ble opphevet i 1927, kunne gifte personer som hadde samleie med andre enn sin ektefelle, straffes med fengsel i inntil tre måneder. Frem til 1991 kunne en ektefelle kreve skilsmisse ved dom om den andre ektefellen hadde vært utro. I dag er  15. okt 2012 Hvorvidt bruken av slikt for å avsløre utroskap er lovlig, vil ikke Datatilsynet ta stilling til. Veum mener markedsføring av spionutstyr for å avsløre utroskap blir å møte uetikk med uetikk. Og han synes Som nevnt treffer ikke straffeloven alle bruksområdene til for eksempel utstyr for å spionere på en mobil.Men utroskap er å slå på en annen måte.. det er å gi resten av familien et slag som vil gi. virkninger i doZendEaddemoNs: Burde ikke utroskap være straffbart med tanke på de lidelser det medfører for offeret? Nei, det . doZendEaddemoNs: Den psykiske og økonomiske "straffen" med utroskap er kanskje større. For oss  gjennomsiktig svart genser iFinnmark - Øyan (55) tilsto hvitvasking av millioner og korrupsjon Hvilken straff du risikerer her er avhengig av om forholdet blir bedømt som alminnelig bedrageri eller grovt bedrageri. Alminnelig bedrageri har etter straffeloven § 270 en strafferamme på bøter eller fengsel inntil 3 år. Hvis domstolen finner at du har gjort deg skyldig i grovt bedrageri er strafferammen for dette (straffeloven 

Høyesterett – eller Stortinget – må på banen om «berettiget harme

Utroskap straffeloven

Sylte sier til NTB at han har bedt om etterforskning for brudd på straffelovens paragraf 255 og 275. Samtidig har han oppgitt navn på vitner som han mener bør avhøres. Sylte har ikke levert en formell anmeldelse. Han begrunner dette med at Økokrim har en annen rolle i straffepleien enn de enkelte politidistrikter. Det er etter 

Noe lignende bør gjelde for utroskap (og voldtekter forsåvidt) , her i Norge også. En slags offentlig lynsjing som både fungerer som straff og som virker fryktelig avskrekkende på andre, fordi det som er straffen er altså både uutholdelig smerte (tunge stener knytt til penis/baller) og sosial ydmykelse og  31. mar 2004 Mannen som er partner i et anerkjent advokatfirma i Oslo, blir i kjedebrevet beskyldt for utroskap av sine tidligere kjærester. Hvis ryktene ikke er sanne, så er det uansett straffbart i henhold til ærekrenkelsesparagrafen i straffeloven, sier Jon Bing, professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, til TV 2  dating gay danmark Begrepene bestikkelser og korrupsjon brukes litt om hverandre, men det er generelt forstått at korrupsjon har en bredere betydning enn bestikkelser, som er én form for korrupsjon, mens korrupsjon også dekker svindel, anti-trust/konkurranselovbrudd, karteller, hvitvasking, utpressing, økonomisk utroskap, påvirkningshandel 19. mai 2014 Det kan bety at dersom man har forbrutt seg mot flere straffebestemmelser, for eksempel bedrageri, utroskap, skatteunndragelse, brudd på regnskapsloven eller annet i tillegg til et underslag, vil dette bli medtatt i tiltalen og strafferammen vil øke, jf. straffeloven § 62. Dersom vedkommende for eksempel  26. kapittel. Bedrageri, utroskap og korrupsjon.1.12.6. Straffereaksjoner etter forbrytelser og forseelser med

15. sep 2004 Storbritannias utenriksminister Jack Straw mente at det strafferettslige forbudet mot utroskap kunne skape vanskeligheter for Tyrkias vei til slaget gikk ut på at forbudet mot utroskap igjen skulle bli en del av den reformerte straffeloven i Tyrkia. Fremstøtet ble skrinlagt etter møter i siste liten i går  26. nov 2013 Under Taliban-styret, fra midten av 90-tallet og fram til 2001, ble steining brukt som straff for utroskap. Den nye regjeringen som ble innsatt etter Talibans fall, stanset praksisen og skrev under på internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Den nåværende straffeloven i Afghanistan, som er fra 1976,  gjennomsiktig iphone 6 deksel 21. aug 2014 En 42 år gammel mann bosatt i Lyngdal kommune er siktet for grov økonomisk utroskap.5.4 Økonomisk utroskap. 5.5 Korrupsjon Prosessuelle regler skal ivareta rettssikkerhet – «rettssikkerhetsgarantier»; Viktig prinsipp: ingen kan straffes uten hjemmel i lov, jf straffeloven § 14. Straffesaksorganene og straffeloven §§ 21, 22 og 23; Gjerningspersonen må ha skyldevne (ikke utilregnelig) - straffeloven § 20. Sharialoven | Sharia er islamsk lovBedrageribestemmelsen er nedfelt i straffeloven § 270. ”§ 270. For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning (1) ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, eller (2) ved 

Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og - SSB

Utroskap straffeloven Prostitusjon - Google Books Result

7. mar 2017 I dette tilfellet fremstår straffen som altfor lav fordi man har gitt et frikort på bakgrunn av utroskap. Det er rett og slett feil. Det er heller ikke noe domstolen har god støtte for i rettspraksis. Det finnes en høyesterettsdom der en kvinne drepte en annen kvinne som hun fant i seng med sin samboer, men det er en  dating app like tinder 4. jul 2015 Nekter utroskap. Økokrim mistenker at forretningsmannen kan ha tappet penger fra et regionalt selskap med betydelig offentlig eierskap. Sjekker transaksjoner Politiet i Nordmøre og Romsdal ble varslet av Økokrim om at mannen kan ha tappet penger fra et selskap her. – Vi går nå inn i regnskapsmateriale  Dommere: Bull, Falkanger, Skoghøy, Matheson, Bruzelius. Saken gjaldttolkning av straffeloven § 275 om utroskap og aksjelovens bestemmelser om utdeling og kreditt til aksjonærene, prinsippene for inndragning og straffutmålingen. Tiltalte var i lagmannsretten dømt for grov økonomisk utroskap og brudd på aksjeloven, 

Bedrageri, utroskap og korrupsjon. § 270. For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning § 271. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme § 271a. Den som ved grov uaktsomhet foretar  f enslige damerica 1. mai 2015 A dømmes for overtredelse av straffeloven § 219 første ledd og straffeloven § 390a, sammenholdt med straffeloven § 63 annet ledd, til fengsel i 7 – syv .. til belastninger som skyldes ektemannens utroskap, skilsmissen, og holdninger, forventninger og press i denne sammenheng fra hennes egen familie. Bestemmelsene om korrupsjon er inntatt i straffeloven kapittel 26 om ”Bedrageri, utroskap og korrupsjon”. Strl. § 276a regulerer simpel korrupsjon. Straffeloven § 276b regulerer grov korrupsjon og straffeloven § 276c er en bestemmelse mot påvirkningshandel. Bestemmelsen om påvirkningshandel har mange likhetstrekk 

og grov økonomisk utroskap (straffeloven § 275 jf § 276) til verdier for til sammen 70 millioner kroner. I følge tiltalen skal den tidligere vannverkssjefen grovt ha utnyttet sitt verv til å skaffe seg betydeiige økonomiske fordeler. 0 SINTEF Petroleumsforskning AS. I februar 2007 tok ØKOKRIM ut tiltale for grov korrupsjon mot en  dating i mørket film Drammens Tidende - Trenger ikke pengene 1. des 2011 Julebord er høytid for utroskap. Kyss en annen og du er utro, mener de fleste i ny undersøkelse. – I biologisk forstand vil vi ha flere I følge § 209 i straffeloven av 1902 kunne gifte personer som hadde samleie med andre enn sin ektefelle straffes med fengsel i inntil 3 måneder. Denne lovbestemmelsen ble 

Kan man straffes for å smitte fast partner med en kjønnssykdom som

Islam: Den 11. landeplage - Google Books ResultPORNO på nett- utroskap eller ikkje? - Norges Dating Forum - Sukker En iransk mann ble av tingretten dømt til fire års fengsel for å ha tvunget sin datter til å gifte seg med sin fetter da hun var 14 år, jf straffeloven § 222 annet ledd, samt å unndra henne fra barnevernmyndighetenes omsorg, jf straffeloven 1902 § 216.27. des 2010 Skåra sier det er bestemmelser i straffeloven som omfatter datasnoking. - Ikke snok! - Snoking på denne måten blir en krenkelse av privatlivets fred. Dette går jo på forhold mellom ektefeller, og det er nok noen vilkår som må oppfylles før man kan bli straffet. Men hacker man seg inn på ektefellens e-post,  single asiatiske damer i norge 4. nov 2010 Vedlagt Helsetilsynet i XXXXXX sitt brev fulgte dom fra XXXXXX tingrett av XXXXXX, hvor du ble dømt til fengsel i åtte måneder for overtredelse av straffeloven §§ 275, jf. 276 (grovt utroskap). Du ble også dømt til inndragning av kr 2 500 000. I vårt brev av XXXXXX, opplyste vi at vi ville avvente ytterligere 

I praksis er det gjerne bestemmelsene om utroskap i straffeloven §§ 275 og 276 som brukes ved strafforfølgning av korrupsjon i privat sektor. Andre bestemmelser som setter straff for korrupsjon i tilknytning til privat virksomhet, finnes i straffeloven § 405 b og markedsføringsloven § 6, jf. § 17. Se om disse bestemmelsene i For utroskap straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv. Straffen for utroskap er fengsel inntil 3 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på  Straffeloven 1902 § 275 utroskap. – "For utroskap straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, eller handler mot den annens tarv". • Behov for endring. – straffverdige korrupsjonshandlinger ikke omfattet.2 PRINSIPPER FOR KRIMINALISERING ETTER STRAFFELOVEN 2005 –. OVERSIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 2.1. Innledning . . Endringer i straffeloven 1902 av strafferammen for sentrale voldslovbrudd . 53 GROV ØKONOMISK UTROSKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511. kristen kontakt quotes 24. sep 2016 Å logge seg inn på en annens konto med vilje for å stjele tilgang, er omtrent som å åpne et annens brev, forklarer han. Altså er det straffbart. Han peker på Straffeloven paragraf 205. Dersom du uberettiget skaffer deg tilgang til informasjon via elektroniske hjelpemidler, bryter du loven. I følge paragrafen kan 

24. apr 2012 Den tidligere meglertoppen Bjørn Arne Fredrik Sellæg er i Oslo tingrett dømt for overtredelse av ligningsloven og straffeloven. Sellæg er funnet skyldig i grov utroskap vedrørende 11 millioner kroner, og grov skatteunndragelse av totalt 42.778.088 kr for inntektsårene 2000 – 2004. Han dømmes til ubetinget 10. sep 2002 230, 263 og 279 - hever strafferammen henholdsvis for legemskrenkelser, for underslag og tyveri og for bedrageri og utroskap med en halvdel når gjerningspersonen tidligere er straffet for overtredelser av samme eller lignende art. En rekke andre straffebud i straffeloven inneholder særlige strafferammer  15. nov 2017 Subsidiært: Straffeloven paragraf 275 for grov utroskap - fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade eller den skyldige har ført uriktige regnskaper. Grunnlaget er at han - ifølge tiltalen - overførte rundt 219.479 kroner fra selskapet til seg selv, uten at han var berettiget disse pengene som lønn eller Angi utroskap på Facebook? - Åpent forum - Doktoronline - Forum gay dating australia IJ-nr 2009-22 - Oljeaksjesaken - Firma mot staten - Oslo tingrett

1. jul 2015 I straffeloven er voldtekt definert som et samleie som finner sted uten samtykke utenfor en ekteskapskontrakt. Selv samleie utenfor ekteskapskontrakter er straffbart og kan straffes med 100 piskeslag for ugifte og steining til døde for gifte. Denne sammenblandingen mellom voldtekt, utroskap og utuktig 22. mar 2017 I den sharia-baserte straffeloven fra 1991 er voldtekt definert som et samleie som finner sted uten samtykke utenfor en ekteskapskontrakt. Selv samleie utenfor ekteskapskontrakter er straffbart og kan straffes med 100 piskeslag for ugifte og steining til døde for gifte. Steining for utroskap har aldri blitt  31. okt 2013 HARSTAD (): En tidligere restauranteier i Sør-Troms må i november svare for seg i Trondenes tingrett. Mannen er siktet for flere brudd på straffeloven. Blant annet paragraf 276 som kan gi inntil seks års fengsel for grovt utroskap mot sin egen bedrift. Bakgrunnen er at han mellom juli 2011 og april Med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved grov uaktsomhet gjør seg skyldig i forhold som nevnt i denne paragraf. Straff etter denne paragraf kommer ikke til anvendelse ved handling som omfattes av lov om verdipapirhandel § 2-8. § 275. For utroskap straffes den som i hensikt å skaffe seg eller  finnenvenn zoo 31. okt 2015 Straffen for vold er, ihht straffeloven, inntil 6 år. Denne mannen ender etter rettssaken opp med 30 timer samfunnsstraff!!!!!????? HVORFOR?- det skal vi opplyse dere: kjæresten hadde vært utro! Da er det visst lov å slå og slå og slå, spytte, sparke, kaste ting vilt rundt og være dust. Det er lov! Helt ok!

21. mai 2017 Konkret hva som regnes for å være økonomisk kriminalitet fremgår av straffelovens bestemmelser på området. Straffebestemmelsene beskriver hva som er straffbart, eksempelvis omtaler straffeloven §3781 at skattesvik er straffbart ”gir uriktig eller ufullstendig opplysning til en offentlig myndighet, eller Økonomisk utroskap. Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Straff for utroskap anvendes ikke på handling som faller inn under § 324, jf. § 325, eller § 387, jf. Tør jeg teste meg? Må jeg? - HivNorgeSandefjords Blad - Fikk samfunnsstraff for økonomisk utroskap gratis kontaktsider ystad 30. jun 2011 Tiltalen gjelder to tilfeller av brudd på straffeloven og inkluderer grov økonomisk utroskap og grovt skattesvik. Totalt hadde Berge Gerdt Larsen en skattepliktig formue i utlandet på 645 millioner kroner i 2007, ifølge statsadvokaten i Hordaland. LES OGSÅ: Berge Gerdt Larsen tiltales for økonomisk utroskap.

Utroskap straffeloven

Utroskap og korrupsjon. I kapittel 49 behandles utroskap (straffeloven §§ 275 og 276). Et typisk eksempel på en handling som i utgangspunktet ville dekkes av straffebudet, er at en tillitsmann eller funksjonær som forhandler på prinsipalens vegne, lar seg bestikke av motparten for å gi denne bedre vilkår. Som forfatteren 

Dom avsagt 6.3.2014 i rettssak 13-193593AST-GULA/AVD2 senior airman cut off date Lojalitetsplikten og konkurranseklausuler som beskyttelse mot gratis nettside for å se filmer Instans. Borgarting lagmannsrett - Dom. Dato. 2014-09-09. Publisert. LB-2013-147035. Stikkord. Strafferett - brudd på taushetsplikt - helsepersonelloven § 21 og § 21 a - grovt utroskap etter straffeloven § 275, jf. § 276 - heleri etter straffeloven § 317. Sammendrag. Saken gjaldt straff for uberettiget bruk og utlevering av 23. jun 2009 Økokrim har tiltalt en tidligere prosjektsjef i et byggeselskap for grov økonomisk utroskap mot selskapet, og for å ha påført to banker tap eller fare for tap på til sammen inntil 130 millioner kroner i forbindelse Han er derfor også tiltalt for overtredelse av regnskapsloven, samt brudd på straffeloven § 281.

Grov datakrim-tiltale mot callsenter-direktør | Computerworld el sjekk Tiltaler i T5PC-saken - ØKOKRIM ordtak om livet på latinsk Forbrytelse mot straffeloven, 221 678, 27. ¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet, 2 339, 87 Narkotikaforbrytelse (straffeloven), 17 572, 83. ¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven), 999, 87. ¬¬¬¬ Annet Grovt ran, 308, 32. ¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran, 55, 33. ¬¬¬ Bedrageri og utroskap, 11 596, 35.5. jun 2015 Frem til 1993 førte utroskap til at den annen ektefelle fikk rett til skilsmisse ved dom, jfr. ekteskapsloven 1918 § 48. Denne regelen ble opphevet da man innførte ubetinget rett til separasjon og skilsmisse, den ble sett på som overflødig. Vi har hatt straffebestemmelser mot utroskap (straffeloven § 209). Denne 

Utroskap straffeloven